1. Taraflar
www.avrupayolcusu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Avrupa Yolcusu Tur Seyahat Acentası – Avrupa Yolcusu Turizm Ltd Şti bundan böyle “Avrupa Yolcusu Tur” olarak anılacaktır. www.avrupayolcusu.com internet sitesini kullanan internet kullanıcısı (Bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Avrupa Yolcusu Tur’un sahip olduğu www.avrupayolcusu.com adlı internet sitesinden kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullanıcının kullandığı güncelleştirmeler de dahil her türlü tur, gezi, tatil ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır.

3. Web Sitesi İçeriği
www.avrupayolcusu.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Avrupa Yolcusu Tur tarafından web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Avrupa Yolcusu Tur, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Avrupa Yolcusu Tur’a sorumluluk yüklenemez.

4. Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı
Avrupa Yolcusu Tur, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.avrupayolcusu.com web sitesi ve Avrupa Yolcusu Tur’a sorumluluk yüklenemez.

5. Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)
Avrupa Yolcusu Tur, www.avrupayolcusu.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Avrupa Yolcusu Tur, kendine ait olmayan ve link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Avrupa Yolcusu Tur, bu tür link verilen sayfalara erişimi kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6. Site Bilgileri
İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Avrupa Yolcusu Tur web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı Avrupa Yolcusu Tur sorumlu tutulamaz. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.
Avrupa Yolcusu Tur internet sitesinde kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda Avrupa Yolcusu Tur, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7. Rezervasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
Avrupa Yolcusu Tur üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.
Avrupa Yolcusu Tur üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada Avrupa Yolcusu Tur ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında Avrupa Yolcusu Tur sorumluluk kabul etmez.

8. Avrupa Yolcusu Tur Bildirimleri ve Elektronik Bilgilere İlişkin KULLANICI Onayı
Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. Avrupa Yolcusu Tur ’un, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.
Bu bilgiler;
Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile, Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir.

9. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
www.avrupayolcusu.com sitesinden hizmet alan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Avrupa Yolcusu Tur sorumlu tutulamaz.
www.avrupayolcusu.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal Avrupa Yolcusu Tur ’a bildirmekle yükümlüdür.

10. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Avrupa Yolcusu Tur’un ya da Avrupa Yolcusu Tur’un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Avrupa Yolcusu Tur’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
www.avrupayolcusu.com web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Avrupa Yolcusu Tur’un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme kullanıcının hizmet aşmayı durdurması veya Avrupa Yolcusu Tur tarafından kullanıcının hizmet alması iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Avrupa Yolcusu Tur kullanıcının kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının aldığı hizmeti iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12. İhtilafların Çözümü
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük
Kullanıcının, üyelik kaydı yapması ve/veya hizmet almaya başlaması ile kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması ve/veya hizmet almaya başlaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.